Skip links

گردهمایی پایانی ۱۴۰۲

برای راهی که با هم آمدیم به خود افتخار میکنیم و به راهی که پیش روست ایمان داریم.

این پیام شرکت سدید ماشین افلاک است در مراسم گردهمایی پایان سال ۱۴۰۲.

در این مراسم که در دفتر مرکزی شرکت برگزاری شد و گروهی از همکاران حضور داشتند ، پس از سخنرانی مدیریت محترم عامل در مورد چشم انداز ها و برنامه های سال جاری و همچنین مرور عملکرد سال گذشته ، مراسمی در کنار همکاران برگزار گردید.

هدایی نقدی و غیر نقدی از طرف مدیریت به پرسنل حاضر تقدیم شد. همکاران نیز گفتگوهایی با هم داشتند و در پایان عکس هایی برای یادگاری گرفته و لحظات خوش درکنار هم بودن در خانواده سدید ماشین افلاک را جاودانه کردند.

متعاقبا تصاویر و فیلمهایی در این خصوص تهیه و منتشر خواهد شد.

پیام مدیرعامل جناب اقای مهندس فلکی را ضمیمه کرده ایم.
بهارتان پیروز و خجسته باد!

Leave a comment

18 + شانزده =

تماس سریع