Skip links

Tag: هاپر

نقش هاپر در صنعت

مقدمه: هاپر یا قیف، مخزنی مخروطی یا هرمی‌شکل است که در صنایع مختلف برای ذخیره‌سازی و انتقال مواد فله‌ای به کار می‌رود. هاپرها در واقع جزئی جدایی‌ناپذیر از خطوط تولید در بسیاری از صنایع هستند و نقش حیاتی در راندمان و ایمنی این خطوط دارند. فهرست: مقدمه نقش هاپر در

تماس سریع